Takaisin ajankohtaisiin
29.3.2022

Kauniaisten kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 28.3. ja päätti seuraavista asioista. Esityslista/päätökset Dynasty tietopalvelu : Kauniaisten kaupunki (oncloudos.com)

Tilinpäätös 2021
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä- saattaa tilinpäätöksen tarkastusvaliokunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi (20.6.2022).
Hallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2021 tilikauden alijäämä -760 698,52 euroa, siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

Henkilöstökertomus 2021
Kaupunginhallitus merkitsei tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomuksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle osana kaupungin tilinpäätöstä 2021.

Asemakaavan muutos, 4. kaupunginosa, kortteli 47 tontti 3 ja puistoalueet (Teinikuja 2)
Jäsen Johan Johanssonin esittämä ja jäsen Fredrik Waseliuksen kannattama ehdotus asian pöydälle jättämisestä, hyväksyttiin yksimielisesti.

Kauniaisten kaupunkistrategian 2023-2030 hyväksyminen
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olleen Kauniaisten kaupunkistrategian 2023-2030, strategian taustatietotaulukon ja valtuustokauden strategia tarinallistetussa muodossa.

Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Granilla Ab:lle korjauksia varten otettavalle lainalle
Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää myöntää Oy Granilla Ab:lle kaupungin omavelkaisen takauksen ehdotuksen mukaan ja että omavelkaista takausta koskeva päätös on voimassa enintään 31.12.2022 saakka, johon mennessä takaus on annettava.

Val av stadens representanter till årsmöte för Sydkustens landskapsförbund r.f. 25.4.2022
Stadsstyrelsen utsåg följande fyra representanter jämte personliga ersättare till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s årsmöte 25.4.2022:
Representant   Ersättare
Stefan Stenberg  Fredrik Waselius
Patrik Limnell   Johan Johansson
Camilla Sederholm  Sofia Stolt
Johanna Hammarberg  Nina Colliander-Nyman

Valtuuston 21.3.2022 päätösten laillisuuden toteaminen
Kaupunginhallitus totesi valtuuston 21.3.2022 tekemät päätökset laillisiksi ja merkitsee tiedoksi kokouksessa hyväksytyn ponnen.