Takaisin ajankohtaisiin
12.5.2022

Alaikäisen lapsen huoltajien puolesta-asiointimahdollisuus Maisa-asiakasportaalissa paranee. Huoltajat voivat 21.5. alkaen asioida Maisassa kaikkien alle 18-vuotiaiden huollettaviensa puolesta. Tähän saakka puolesta-asiointi on ollut mahdollista vain alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla.  

12−17-vuotiaiden puolesta asioitaessa Maisan sisällöt ovat hieman suppeammat kuin alle 12-vuotiaiden lasten puolesta asioitaessa. Alle 12-vuotiaiden puolesta asioiville huoltajille Maisa säilyy ennallaan ja käytössä ovat edelleen kaikki samat toiminnot ja näkymät kuin tähänkin asti.  

Yli 10-vuotias alaikäinen voi myös itse käyttää Maisaa, mikäli hänellä on käytössään vahvan tunnistautumisen välineet, kuten verkkopankkitunnukset. 

Muutoksen taustalla kansallinen ohjeistus alaikäisten puolesta-asioinnista 

Muutoksella helpotetaan alaikäisen puolesta asiointia, mutta samallavarmistetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti päätöskykyisen alaikäisen mahdollisuus päättää itse omista sosiaali- ja terveydenhuollon asioistaan sekä halutessaan estää niitä koskevien tietojen luovutus huoltajille.  

Arvion alaikäisen kyvystä päättää omaa terveydenhuoltoaan koskevista asioista tekee häntä hoitava terveydenhuollon ammattilainen. Jos ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyiseksi, voi alaikäinen päättää, näytetäänkö tietoja huoltajalle vai ei. 

Puolesta-asiointioikeus tulee huoltajalle automaattisesti 

Maisa-asiakasportaalissa voi hoitaa omien sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden lisäksi myös esimerkiksi alaikäisen huolettavan tai iäkkään läheisen asioita.  

Alaikäisen puolesta voi asioida vain huoltaja. Oikeus alaikäisen lapsen puolesta asiointiin tulee huoltajalle automaattisesti eikä vaadi toimenpiteitä. Huoltajan automaattinen puolesta-asiointioikeus päättyy, kun huollettava täyttää 18 vuotta. Täysi-ikäinen henkilö voi päättää, kenet hän haluaa valtuuttaa asioimaan puolestaan Maisassa.