Takaisin ajankohtaisiin
13.6.2023 | Ympäristö

Lovansökningar samt bulleranmälningar som lämnats intill miljöenheten efter 19.6.2023 kommer att behandlas tidigast under vecka 33. Man kan dock lämna in dessa under hela sommaren till stadens registratur (PB 52, 02700 Grankulla eller registratur@grankulla.fi).

Trevlig sommar,
Miljöenheten