Takaisin ajankohtaisiin
1.10.2021 | Kansalaisopisto

Kansalaisopisto jatkaa loppusyksyn muuttamatta ryhmäkokoja. Ryhmät jotka ovat alkaneet verkko-opetuksena jatkuvat syyskauden loppuun verkkokurssina.

-Opetus- ja kulttuuriministeriön kahden metrin turvavälisuositus on voimassa vuoden loppuun saakka.

-Tartuntatautilain 58 c § siitä, että toimintaa pitää järjestää niin väljästi kuin mahdollista, on voimassa vuoden loppuun saakka.

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+toinen+aste+ja+korkeakoulut+5.8.2021.pdf/01aa8629-8d22-37e5-8e07-e6de590dac66/OKM+THL+suositus+-+toinen+aste+ja+korkeakoulut+5.8.2021.pdf

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227

Seuraamme jatkuvasti sekä tilanteen kehittymistä että suositusten muuttumista. Arvioimme tilannetta uudestaan kevätlukukauden lähestyessä.