Takaisin ajankohtaisiin
19.9.2022 | Granimalli

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää Harrastamisen Suomen mallista arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Arviointi toteutetaan ajalla 1.9.2022–30.3.2023.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa Harrastamisen Suomen mallille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, mallin toimivuudesta ja vaikutuksista. Erityistä huomiota kiiinnitetään siihen, mitä kokemuksia ja mielipiteitä on lapsilla ja nuorilla.

– Harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttaminen on yksi tämän hallituksen tärkeimpiä tavoitteita. Mallin ja sen kehittämisen tulee perustua tutkittuun tietoon ja säännölliseen arviointiin. Meidän on tärkeää selvittää ja seurata, keitä toiminta tavoittaa ja millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla itsellään on toiminnasta, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Arvioinnissa huomioidaan myös kuntien ja paikallisten toimijaverkostojen näkökulmat ja kokemukset mallin toimivuudesta. Arviointi tuottaa tietoa lasten ja nuorten näkökulmista ja kokemuksista sekä heidän osallisuuden ja toimijuuden huomioimisesta harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arvioinnissa huomioidaan eri-ikäisten lasten ja nuorten kokemukset sekä alueellinen kattavuus.