Yhteystiedot Valikko

Kauniaisten nuorisovaltuusto

Nuorten oma vaikuttajaryhmä kunnassa on suuri etu nuorille kuntalaisille. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on seurata kunnallista päätöksentekoa ja tarkkailla, että nuoria oikeasti kuullaan nuoria koskevissa asioissa. Vaikuttajaryhmä voi järjestää myös erilaisia tapahtumia, juuri sellaisia kuin itse haluaa. Ryhmän toiminta onkin kiinni pitkälti ryhmän jäsenten omista toiveista ja haluista, eli toiminnan sisältöihin pystyy vaikuttamaan täysin.

Nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa valtuustoon, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, yhdyskuntavaliokuntaan, rakennusvaliokuntaan, opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntiin sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisovaliokuntiin. Valituilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden toimielinten kokouksissa lukuun ottamatta silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Nuorisovaltuusto 2018-2019

Kauniaisten lukio
Lotta Laakio
Onerva Tuominen, varapuheenjohtaja

Kasavuoren koulu
Kalle Paulasaari
Nino Savukoski

Gymnasiet Grankulla samskola
Astrid Holmström
Valter Mårtenson, puheenjohtaja

Hagelstamska skolan
Natalie Blom
Oscar Syrén

Nuorisovaltuuston toimintasäännöt

Nuorisovaltuuston toimintasäännöt (pdf) (190.9 KB)