Nuorten oma vaikuttajaryhmä kunnassa on suuri etu nuorille kuntalaisille. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on seurata kunnallista päätöksentekoa ja tarkkailla, että nuoria oikeasti kuullaan nuoria koskevissa asioissa. Vaikuttajaryhmä voi järjestää myös erilaisia tapahtumia, juuri sellaisia kuin itse haluaa. Ryhmän toiminta onkin kiinni pitkälti ryhmän jäsenten omista toiveista ja haluista, eli toiminnan sisältöihin pystyy vaikuttamaan täysin.

Nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa valtuustoon, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, yhdyskuntavaliokuntaan, rakennusvaliokuntaan, opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntiin sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisovaliokuntiin. Valituilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden toimielinten kokouksissa lukuun ottamatta silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat

Nuorisovaltuusto 2024–2025

Puheenjohtaja
Freja Ehnholm

Varapuheenjohtaja
Iiris Vihonen

Sabina Blom
Erin Härkönen
Linda Kaijansinkko
Oliver Kanerva
Eva Sundberg
Robi Vasko

Hyvinvointivaliokunnan edustaja
Risto Palojoki, Kok.
(Minna Aitola, SDP)

Nuorisovaltuuston ohjaaja

Jens Almark

Etsivä nuorisotyöntekijä
Organisaatio
Nuorisopalvelut