Nuorten oma vaikuttajaryhmä kunnassa on suuri etu nuorille kuntalaisille. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on seurata kunnallista päätöksentekoa ja tarkkailla, että nuoria oikeasti kuullaan nuoria koskevissa asioissa. Vaikuttajaryhmä voi järjestää myös erilaisia tapahtumia, juuri sellaisia kuin itse haluaa. Ryhmän toiminta onkin kiinni pitkälti ryhmän jäsenten omista toiveista ja haluista, eli toiminnan sisältöihin pystyy vaikuttamaan täysin.

Nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa valtuustoon, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, yhdyskuntavaliokuntaan, rakennusvaliokuntaan, opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntiin sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisovaliokuntiin. Valituilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden toimielinten kokouksissa lukuun ottamatta silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Nuorisovaltuusto 2021-2022

Tove Klockars, puheenjohtaja
Mikael Niemelä, varapuheenjohtaja
Eskil Ehnholm
Ava Lindfors
Jenna Meri
Eva Sundberg
Robi Vasko
Michaela Virkkunen