Kauniaisten kaupungin ostolaskut
Laskutusosoite: Kauniaisten kaupunki
PL 1
02701 KAUNIAINEN

Laskun on täytettävä arvonlisäverolain mukaiset laskunmerkintävaatimukset. Katso verohallituksen ohje (vero.fi).

Lisäksi laskuihin on merkittävä tilaavan toimialan ja henkilön nimi, tilatun hyödykkeen tarkka yksilöintitieto sekä toistuvaislaskuissa sopimusnumero. Katso tarkemmat ohjeet alla olevasta laskutusohjeesta.

Yhteydenotot: ostolaskuryhma@kauniainen.fi

Laskut verkkolaskuina

Vastaanotamme ainoastaan verkkolaskuja. Vastaanotamme myös verkkolaskujen liitteitä. Suositeltu muoto on PDF.

Verkkolasku tavoittaa sähköisen laskujen kierrätysjärjestelmämme tehokkaammin, vähentää virheitä ja on ekologisempi kuin perinteinen paperinen lasku.

Emme käsittele sähköpostin liitteinä olevia laskuja.

Verkkolaskuyhteystietomme ovat:

Verkkolaskuosoite: 003702030262
Välittäjän tunnus: BAWCFI22

Muut salaista tietoa sisältävät laskut verkkolaskuosoitteeseen: 00370203026210003
Välittäjän tunnus: BAWCFI22

Verkkolaskutuspalvelu
Mikäli sinulle ei ole mahdollisuutta verkkolaskutukseen, voit käyttää verkkolaskujen tekemiseen ja lähettämiseen toistaiseksi ilmaista verkkolaskutuspalvelua (Basware Supplier Portal).

Verkkolaskutuspalveluun pääset tästä: portal.basware.com/open/kauniaisten_kaupunki

Käyttötuki:
puh. +358 753 251 337. Palveluaika ma–pe klo 8.00–17.00,

Yhteystiedot

Sähköiseen laskutukseen liittyvissä käyttöönottoasioissa ota yhteyttä
050 4111 390, ostolaskuryhma@kauniainen.fi

Y-tunnus: 0203026-2

Kauniaisten kaupungin palvelujen ostot yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta

Yksityiset elinkeinonharjoittajat toimittavat ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja tämän jälkeen vuosittain YEL-todistuksen (todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta) kaupungin ostoreskontraan.

Kunnallisen eläkevakuutuksen piiriin kuuluu eräässä tapauksessa yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella ostettu palvelu tai työ. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yrittäjätoiminnan ollessa niin vähäistä, ettei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta, kuuluu ostopalvelu kunnallisen eläkelain piiriin. Kaupunki maksaa kunnallisen eläkemaksun.

Lisätietoja Kevan ohjeesta (keva.fi).

Käänteinen arvonlisäverovelvollisuus

Kauniaisten kaupunki kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin 1.4.2011 alkaen. Kauniaisten kaupungille rakentamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan Kauniaisten kaupunki.

Kauniaisten kaupunki on arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:n 1 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa rakentamispalvelujen myyntiä muutoin kuin satunnaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin on sovellettava käännettyä verovelvollisuutta kaikkiin kaupungin ulkopuolisilta tahoilta ostettuihin rakentamispalveluihin.

Laskutuskäytäntö muuttuu

Myyjällä on aina laskunantovelvollisuus, vaikka ostaja on verovelvollinen. Kaupungin tulee saada kaikista rakentamispalveluiden ostoista arvonlisäveroton lasku siitä riippumatta, minkä suuruisia ne ovat tai mikä kaupungin toimipiste on rakentamispalvelun ostajana. Kaupungin on myös tilitettävä arvonlisävero valtiolle käännetyn verovelvollisuuden nojalla. Kysymyksessä on myynnin vero, jonka ostaja tilittää valtiolle myyjän puolesta.
Kauniaisten kaupungille lähetettävissä laskuissa tulee olla Kauniaisten kaupungin Y-tunnus 0203026-2 ja tieto siitä, että verovelvollinen on Kauniaisten kaupunki.

Rakentamispalvelujen käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, jos palvelu on tietty rakentamispalvelu (AVL 31 §:n 3 momentin 1 kohta) ja ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua.

Mitä rakentamispalveluja käännetty verovelvollisuus koskee?

Esimerkiksi:
maapohja- ja perustustyöt
rakennustyö
rakennusasennus
rakennuksen viimeistely
rakennuskoneiden vuokraus, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä
rakennussiivous
työvoiman vuokraus rakentamispalvelua varten

Mitä rakentamispalveluja käännetty verovelvollisuus ei koske?

Esimerkiksi:
tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen
arkkitehtipalvelut, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu
rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa
ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito
kuljetuspalvelut
kiinteistönhoitopalvelut


Arvonlisäverolaki, 30.12.1993/1501