Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Kauniaisten kaupungin keskeisimpiä tehtäviä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (hyte) tarkoitetaan toimintaa, jolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon ja parantamiseen. Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat hyvinvointia ja mahdollistavat terveellisten valintojen tekemisen. Hyte-työtä toteututetaan kaikilla kaupungin toimialoilla ja palveluissa.

Hyvinvointityön painopisteet

Hyvinvointityö perustuu hyvinvointiteoriaan

Hyvinvointityö Kauniaisissa perustuu Erik Allardtin (1976) hyvinvointiteoriaan, jonka Frank Martela (2022) on päivitänyt nykyaikaan. Hyvinvointiteoria kiteytyy ajatukseen, että kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tutkimus vaatii sekä objektiivisia että subjektiivisia mittareita, koska kumpikin yksin antaa liian kapean kuvan (Allardt 1976; 1993).

Allardtin ja Martelan pohdintojen pohjalta hyvinvointikoordinaattori Taru Ikäheimonen on luonut kauniaislaisen version hyvinvointiteoriasta visuaalisena mallina.

Ota yhteyttä

Taru Ikäheimonen

Hyvinvointikoordinaattori
Organisaatio
Sivistystoimi