Yhteystiedot Valikko

Luonnonsuojelualueet Kauniaisissa


Kasavuori


Kasavuoren luonnonsuojelualue on perustettu 1992 Uudenmaan läänihallituksen päätöksellä. Alueelta löytyy mm. arvokkaita kalliometsäalueita, pähkinä- ja puronvarsilehtoja, suo, siirtolohkareita, aarnimetsäksi kehittymässä oleva alue sekä arvokas kallioalue. Alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria.

Träskmossen


Gallträskin länsipuolella Pohjoisen Suontien, Eteläisen Suotien ja Oppilaskodintien rajaamana sijaitseva Träskmossen oli 7000 vuotta sitten Litorinameren merenlahtea. Suo on muodostunut lahden kurouduttua järveksi ja järven myöhemmin umpeenkasvettua. Suon kokonaispinta on noin 4,5 hehtaaria. Suoalue on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla vuonna 1988.Suolle pääsee mm. Gallträskin rannalta sekä Oppilaskodin ja Eteläisen Suontien risteyksestä.

Lippajärven linnuston suojelualue


Osittain Kauniaisten kaupungin omistamalle alueelle sijoittuu Lippajärven linnustosuojelualue. Alue, jonka pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria, on linnuston kannalta merkittävä. Alue on rauhoitettu jo vuonna 1933, rauhoituspäätöstä muutettiin 1990-luvulla.