Yhteystiedot Valikko

Gallträsk


Gallträsk on ainoa Kauniaisten kaupungissa sijaitseva järvi, joka on muodostunut 7 200 vuotta sitten eristäytymällä nykyisestä Itämerestä, jonka pinnasta se on nykyisin noin 31,4 metriä korkeammalla. Järven pinta-ala on 11,7 hehtaaria ja keskisyvyys noin 1,5 metriä. Järven syvin kohta on noin 2 metriä ja keskivirtaama noin 9 litraa sekunnissa. Valuma-alue on 105 hehtaarin suuruinen. Vuoden aikana järven vesi vaihtuu noin 2,5 kertaa järven tilavuuden (keskivedenkorkeudella 115 000 m3) verran.

Järvi laskee koillispäästä alkavaa ojaa pitkin Lippajärveen ja edelleen Pitkäjärven kautta Espoonjokeen ja mereen. Järven orgaanista ainesta sisältävän liejukerroksen paksuus vaihtelee 3-5 m välillä. Liejukerroksen alapuolella on savesta ja hiekasta koostuva pohja, joka on paikoin monen metrin paksuinen. Järveä ympäröivä alue on pääasiassa kookasta kuusimetsää.

Järven länsipäässä sijaitsee vuonna 1988 luonnonsuojelualueeksi rauhoitettu Träskmossenin suoalue, joka on ollut 7000 vuotta sitten Litorinameren merenlahtea. Suo on muodostunut lahden kurouduttua järveksi ja järven umpeenkasvun seurauksena.