Osittain Kauniaisten kaupungin omistamalle alueelle sijoittuu Lippajärven linnustosuojelualue. Alue, jonka pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria, on linnuston kannalta merkittävä. Alue on rauhoitettu jo vuonna 1933, rauhoituspäätöstä muutettiin 1990-luvulla.