Tammenterho

Kiikarivuorella sijaitsee suojeltava luontotyyppi. Metsikkö koostuu merkittäviltä osin jaloista lehtipuista. Noin 2 hehtaarin alueella esiintyy runsaasti lehmuksia, tammia ja pähkinäpensaita.