Syreeni

Päivitetty 11.10.2023.

Tässä oppaassa esitellään valikoima perinnekasveja, joita on kasvatettu jo vuosikymmenien ajan, sekä myös jo kestäviksi todettuja uudempia jalosteita vanhoista perinnekasveista. Mukana on myös joitain kokeiltavaksi sopivia vanhoja, hieman arempia kasviharvinaisuuksia.  

Monet perinnekasvit on vuosikymmenien kuluessa todettu kestäviksi sekä ilmastollisesti, että tauteja ja tuholaisia vastaan. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien kasvuolosuhteiden muutosten, ja alueellemme mahdollisesti levittäytyvien uusien kasvintuhoojien riskin vuoksi istutusten kestävyys ja ennen kaikkea monilajisuus on ekologisesti kestävä tapa varautua uusiin haasteisiin. Jotkin perinteiset puutarhakasvit ovat valitettavasti saaneet haitallisen vieraslajin statuksen niiden luonnonalueita valtaavan ja luonnonvaraisia kasveja syrjäyttävän leviämistaipumuksensa vuoksi. Tällaiset kasvit ovat informaatiosyistä mukana oppaassa. Osaa vieraslajeista voi edelleen istuttaa harkiten, mutta niiden luontoon leviäminen tulisi ehkäistä. 

Huom! EU:n luetteloa haitallisista vieraslajeista täydennettiin 19.5.2022 jäsenmaiden päätöksellä. Luettelossa mainittujen lajien maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä koko EU:ssa. Perinnekasvioppaassa mainituista kasvilajeista luetteloon lisättiin japaninkelasköynnös. Kielto tulee voimaan 2.8.2027 viiden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Huom! Suomen kansallista haitallisten vieraslajien luetteloa ja siihen liittyvää valtioneuvoston asetusta on päivitetty uusilla vieraslajeilla 15.8.2023. Puuvartisia uusia lajeja ovat vuorivaahtera, viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervo. Lajien istutus ja kasvatus on kokonaan kielletty. Viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervon osalta kielto tulee voimaan 15.8.2025 kahden vuoden siirtymä-ajan jälkeen.

Opasta päivitetään tulevaisuudessa sitä mukaa, kun kasvilajeja lisätään vieraslajiluetteloihin.

Oppaassa on käytetty lähteinä kasvikirjallisuutta eri vuosikymmeniltä. Kauniaisten kaupungin alueella vaikutti maineikas puutarha-arkkitehti Paul Olsson, joka piti myös taimistoa Kauniaisissa. Meille on säilynyt taimiston vuoden 1957 myyntiluettelo. Monien luettelossa mainittujen kasvien jalostus ja myynti on sittemmin hiipunut, ja käytetty nimistökin on muuttunut sen aikaisesta, mutta vielä nykyisinkin kaupallisesti saatavilla olevat taimet ovat mukana oppaassa. Perinnekasveja valitsemalla on mahdollisuus säilyttää palanen vanhaa puutarhakulttuuria lähiympäristössämme. 

Opas on laadittu juhlavuonna 2022, jolloin Kauniainen täyttää kaupunkina 50 vuotta. Kauniainen on kehittynyt yli satavuotisen historiansa aikana väljästä huvilayhdyskunnasta rakenteeltaan yhä tiiviimmäksi kaupungiksi. Historia huvilakaupunkina on nähtävissä vehreinä yksityispuutarhoina, joista moni on vailla vertaa kasvirunsaudessaan.  

Rakentamisen lisääntyessä tonttikoot, ja näin ollen myös kotipuutarhat ovat yleisesti entisaikojen huvilapuutarhoja ahtaampia. Uusien viherrakenteiden huolellinen suunnittelu, ja olevaa kasvillisuutta säästävä rakentaminen koetaan yhä tärkeämmiksi. Sopivia kasvilajeja valitsemalla on mahdollista saavuttaa monilajinen ja vehreä puutarha myös pieneen pihaan.