Rakentaminen tai muu luvan mukainen hanke voidaan aloittaa, kun lupa on myönnetty ja se on tullut muutoksenhakuajan eli valitusajan jälkeen lainvoimaiseksi. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden työn aloittamiselle vakuutta vastaan ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta voi hakea jo varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella valitusajan kuluessa. Viranhaltijan tekemissä päätöksissä muutoksenhakuaika on 14 päivää luvan antopäivästä ja Rakennusvaliokunnan tekemissä lupapäätöksissä 30 päivää luvan antopäivästä.

Tehdystä lupapäätöksestä laskutetaan Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen lupamaksu.

Lupapäätös

Lupa myönnetään julkipanon jälkeen. Päätökset julkaistaan rakennusvalvonnan sähköisellä ilmoitustaululla päätöspäivän jälkeen. Leimattu lupapäätös siirtyy Lupapisteeseen luvan antopäivänä, joka on noin viikko päätöspäivästä. Lupapäätös on tämän jälkeen saatavilla Lupapisteestä edellyttäen, että lukijalla on vähintään hankkeen Lupapisteessä perustaneen henkilön valtuuttamat lukuoikeudet hankkeelle.

Lupapäätös voidaan lähettää myös postitse, mikäli hakija tätä erikseen pyytää.

Lupapäätöksen voimassaoloaika ja voimassaoloajan jatkaminen

Myönnetty lupa oikeuttaa tietyn rakentamistoimenpiteen tai muun luvan mukaisen toimenpiteen suorittamiseen luvan voimassaoloaikana.

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakentamista ole aloitettu kolmessa vuodessa luvan antopäivästä tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa antopäivästä. Toimenpidettä ei ole pakko suorittaa vaan luvan mukainen hanke voidaan jättää toteuttamatta, jolloin lupa raukeaa.

Mikäli luvan voimassaoloaika ei riitä hankkeen toteuttamiseen, lupapäätöksen voimassaololle on mahdollista hakea jatkoaikaa luvan ollessa vielä voimassa. Hankkeen toteuttamiselle voidaan myöntää jatkoaikaa, mikäli maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Jatkoaikaa on mahdollista hakea Lupapiste.fi -palvelun kautta.