Katu- ja liikennesuunnitteluyksikössä huolehditaan liikenteen suunnittelusta tavoitteena toimiva liikenneverkko, jossa liikenteen asukkaille aiheuttamat viihtyvyys-, terveys- ja turvallisuushaitat on minimoitu.

  • Pysäköintiasiat
  • Katupiirustusasiat
  • Kiinteistöjen ajoliittymät
  • Kauniaisten kaupungin alueella ilmenevät navigaattorien reititysongelmat
  • Katuvalaistus
  • Katu- ja liikenneturvallisuussuunnitelmat
  • Urakkarakentaminen

Ota yhteyttä

Jarkko Riipinen

Kuntatekniikkapäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Stefan Tammilehto

Kuntatekniikan projektivastaava
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Anna Ahtila

Projekti-insinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Elina Keränen

Kuntatekniikkainsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Nähtävillä olevista katusuunnitelmista ilmoitetaan kaupungin kotisivujen Kuulutukset