Muutosalue käsittää 8. kaupunginosan korttelin 101 tontin 16 (Kylpyläntie 7–9).

Tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen asemakaavaa Maankäytön yleissuunnitelman (MASU 2) periaatteiden (3.4 Pientalovaltaiset alueet) mukaisesti. Muutoksella tontille mahdollistetaan neljän asuinrakennuksen sijoittaminen siten, että tontin suurin sallittu peittoala on 600 m² ja kokonaisrakennusoikeus 800 k-m². Sallittu peittoala kasvaa 175 m² ja rakennusoikeus 25 k-m².

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 29.9.2021–13.10.2021.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö