Valikko

Kauniaisten vanhusneuvosto

Kauniaisissa on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 1998.
Sen tehtävänä on:
  • edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa ja seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • seurata kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa siihen ja tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa
  • edistää vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  • seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella ja tiedottaa toimialojen välityksellä vanhuksille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta
  • sopia yhteistoimintamuodoista vammaisneuvoston kanssa ympäristön suunnitteluun vaikuttamisesta siten, että siinä tulevat huomioon otetuiksi myös vanhusten toimintamahdollisuudet
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä muille kaupungin toimielimille
  • hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunnan suosittelemat tehtävät.
Nykyisen vanhusneuvoston toimikausi on 2015-2016.

Vanhusneuvostossa on yhteensä 9 jäsentä, joista 5 on vanhusten edustajia. Kauniaisten eläkeläisjärjestöt nimeävät 4 vanhusten edustajaa ja viides jäsen valitaan eläkeläisjärjestöihin kuulumattomista ikäihmisistä. Neuvoston neljä muuta jäsentä ovat kaupungin edustajia ja ovat sosiaali- ja terveystoimen, yhdyskuntatoimen, sivistystoimen ja liikuntatoimen luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Eläkeläisjärjestöt ja em. lautakunnat nimeävät omat edustajansa vanhusneuvostoon.
Kaikille vanhusneuvoston jäsenille valitaan myös henkilökohtaiset varajäsenet.


Vanhusneuvoston jäsenet 2015-2016

Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvostossa on myös edustajia sosiaali- ja terveyslautakunnasta, yhdyskuntalautakunnasta, sivistyslautakunnasta ja liikuntalautakunnasta. Sihteerinä toimii viranhaltijajäsen, puh. 050 301 7457.

Jäseniksi on kaudelle 2015-2016 nimetty:

Sture Skogström
Yvonne Lassenius
Raili Pirttimäki
Arto Kivisaari
Ingrid Ojaluoma   
Alf Skogster   
Pertti Eklund   
Pirjo Laurila
Johan Hallbäck
Marianne Ekholm
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Muut eläkeläiset
Sosiaali-ja terveyslautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Sivistyslautakunta
Liikuntalautakunta
viranhaltijajäsen
puheenjohtaja

varapuheenjohtaja


sihteeri

Varajäsenet:


Peter Forsström
Anita Meinander
Sinikka Alapiessa
Tapani Jääsekeläinen
Maija Manninen
Leena Ström
Patrick Enckell
Seija Buchtman
Virva Wahlstedt
Anja Kahanpää
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Muut eläkeläiset
Sosiaali-ja terveyslautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Sivistyslautakunta
Liikuntalautakunta
vanhuspalvelupäällikkö