Sansinpellon päiväkoti Kauniaisissa on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Sansinpellon päiväkoti on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa syksyllä 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun asti.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun voivat päästä mukaan ne kauniaislaiset vuosina 2016 ja 2017 syntyneet lapset

  • joilla on varhaiskasvatuspaikka Sansinpellon päiväkodissa
  • joilla ei ole lainkaan varhaiskasvatuspaikkaa (kunnallista eikä yksityistä).

Kokeiluun osallistuminen edellyttää kummassakin tapauksessa esiopetuspaikan hakemista. Pyydämme niitä huoltajia, jotka toivovat 2016 syntyneen lapsensa osallistuvan kaksivuotiseen esiopetukseen Sansinpellon päiväkodissa, jättämään esiopetushakemus viimeistän 10.5.2021.

Kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma