Takaisin ajankohtaisiin
17.11.2023 | Varhaiskasvatus ja koulutus

Kauniaisten varhaiskasvatus ja perusopetus on osallistunut vuoden mittaiseen Tukea tuen järjestäjille koulutukseen. Koulutusprosessissa kuntia tuettiin kehittämään lapsen ja nuoren tuen järjestämistä. Prosessissa keskityttiin yhteisölliseen johtamiseen, inklusiivisen koulun ja varhaiskasvatuksen rakenteisiin ja tuen järjestämisen erityiskysymyksiin. 

Olimme ainoa kunta, millä oli koulutuksessa mukana varhaiskasvatus ja perusopetus. Tämä yhteinen osallistuminen koulutukseen tuki yhteistä tavoitettamme: Kaikille yhteinen varhaiskasvatus ja koulu. Kehittämistyömme tuloksia olivat esimerkiksi nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, kolmiportaisen tuen yhdenmukainen jatkumo, sekä yhteiset inklusiivisen toimintaympäristön kehittämistä tukevat arvotyöpajat. Hanke jatkuu tuen käsikirjan kirjoittamisprosessin myötä. 

Yhdessä tehden-Osallisuutta vahvistaen.