Takaisin ajankohtaisiin
1.6.2023

Äänekosken ja Kauniaisten kaupunki julkaisevat yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa rakennetun hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman, joka lahjoitetaan vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön. Kutsumme webinaarina järjestettävään julkaisutilaisuuteen 20.9. klo 14-16 paikalle kaikki koulumaailman ja lasten sekä nuorten hyvinvoinnin ja opetuksen parissa toimivat tahot. Lämpimästi ja sydämellisesti tervetuloa mukaan! (kts lisätiedot ja ilmoittautuminen alla).

Kutsumme HYVÄÄ KASVUA hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman julkaisutilaisuudessa kaikki Suomen kouluyhteisöt mukaan yhteiseen kehitystyöhön lastemme, nuortemme ja koko yhteiskuntamme hyvinvoivan tulevaisuuden rakentamisen talkoisiin!

Hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman tavoite

1.3.2023 Opetushallitus antoi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutosmääräyksen, joka koski sitouttavaa koulutyötä. Tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia kouluyhteisöissä sekä ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja.
Hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma tarjotaa toimivan rakenteen ja perusteet sille, miten kouluissa voidaan tulevaisuudessa systemaattisesti ja johdonmukaisesti edistää sekä vahvistaa hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kaikki suomalaiset koulut voivat vapaasti hyödyntää ja soveltaa HYVÄÄ KASVUA Hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelmaa luodessaan rakenteita ja käytäntöjä, jotka tukevat oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Äänekosken ja Kauniaisten kunnat – laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen edelläkävijät ja suunnannäyttäjät

Äänekosken ja Kauniaisten kunnat ovat laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen edelläkävijöitä. Molemmissa kaupungeissa on tehty pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä hyvinvointiopetuksen kehittämisen ja opettamisen puolesta vuodesta 2016 saakka. Näiden vuosien aikana hyvinvointiopetus on muodostunut molemmissa kunnissa osaksi koulukulttuurin rakenteita, ja opetus on koskenut lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 9. luokalle saakka.

Sekä Äänekoskella että Kauniaisissa lasten ja nuorten hyvinvointi on nähty tärkeänä kouluyhteisöjen yhteisenä tavoitteena, joka on luonut perustaa ja suuntaa kouluyhteisöjen toiminnalle. Syksyllä 2023 kunnat ottavat merkittävän askeleen kohti entistä määrätietoisempaa hyvinvointiopetusta, kun Positive Education kanssa yhteistyössä rakennettu HYVÄÄ KASVUA – hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma julkaistaan ja otetaan virallisesti käyttöön 20.9.2023. Tämä paikallinen opetussuunnitelma ohjaa molemmissa kunnissa perusopetuksen päivittäistä opetus- ja kasvatustyötä rakentaen vahvaa yhteistä suuntaa hyvinvointitaitojen opetukselle ja oppimiselle.

HYVÄÄ KASVUA -opetussuunnitelma kehitystyö alkoi Positive Educationin johdolla Äänekoskella syksyllä 2020. Äänekosken kaupunki on systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kouluttanut kuntaan laaja-alaisen hyvinvoinnin opettajia, joita on kaupungin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ensi syksynä jo yhteensä 75 koulutettua positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajaa. Kauniaisissa vastaava koulutettujen hyvinvointiopettajien määrä koko opetushenkilöstöstä perusopetuksessa on 40. Kauniainen liittyi mukaan HYVÄÄ KASVUA opetussuunnitelman kehitystyöhön syksyllä 2022 ja on myös tehnyt hyvinvointiopetuksen kehittämistyön kanssa suunnitelmallista työtä jo vuodesta 2015 saakka, mm julkaisemalla Suomen ensimmäisen paikallisen hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman, joka astui voimaan syksyllä 2017 kaupungin suomenkielisellä yläasteella.

Hyvinvoinnin taitojen opettamista ohjaavaa HYVÄÄ KASVUA Hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelmaa aletaan toteuttaa koulujen arjessa koulukohtaisesti lukuvuoden 2023–2024 aikana. HYVÄÄ KASVUA Hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelma julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. 

Julkaisutilaisuus 20.9.
Verkossa Zoom-alustalla
Ilmoittautuminen tilaisuuteen: Ilmoittaudu tämän linkin kautta.
Tapahtuman kieli: julkaisutilaisuus järjestetään suomenkielisenä, osa sisällöstä myös ruotsiksi.

Lue lisää tilaisuudesta: https://www.positiivinenoppiminen.fi/