Takaisin tapahtumiin

Nuppu Koivisto-Kaasik: Säveltävät naiset 1800-1900-lukujen musiikin historiassa | Tonsättarkvinnor i 1800- och 1900-talets musikhistoria

Nuppu Koivisto-Kaasikin puheenvuorossa paneudutaan historiallisiin säveltäjänaisiin sekä Suomessa että muualla maailmassa. Keitä he olivat ja millaisia teoksia he sävelsivät? Miksi he ovat jääneet viime vuosikymmeniin saakka syrjään sekä konserttiohjelmistoissa että musiikin historiankirjoituksessa? Aihetta lähestytään erityisesti neljän 1800- ja 1900-luvuilla vaikuttaneen säveltäjän – Louise Farrencin, Florence Pricen, Heidi Sundblad-Halmeen ja Ester Mäen – uran sekä tuotannon näkökulmista.

FT Nuppu Koivisto-Kaasik työskentelee tutkijana Taideyliopiston Historiafoorumissa ja Emil Aaltosen säätiön apurahalla. Hän viimeistelee parhaillaan yhdessä apulaisprofessori Susanna Välimäen kanssa tutkimushanketta säveltävistä naisista 1800- ja 1900-luvun Suomessa. Koivisto-Kaasik on koulutukseltaan 1800-luvun muusikko- ja säveltäjänaisiin erikoistunut historioitsija.

******

Nuppu Koivisto-Kaasik presenterar historiska tonsättarkvinnor från Finland och andra länder. Vilka var de och hurudana verk komponerade de? Varför har de ända till de senaste decennierna placerats i marginalen, såväl vad gäller konsertprogram som musikhistorieskrivning? Tematiken presenteras speciellt ur fyra 1800- och 1900-talstonsättares synvinkel: genom Louise Farrenc, Florence Price, Heidi Sundblad-Halme, Ester Mäki och deras liv och verk.

Fil.dr Nuppu Koivisto-Kaasik är verksam som forskare vid Konstuniversitetets Historieforum och med finansiering av Emil Aaltonens stiftelse. Tillsammans med biträdande professor Susanna Välimäki lägger hon för tillfället sista handen vid ett forskningsprojekt om komponerande kvinnor i Finland på 1800- och 1900-talet. Koivisto-Kaasik är utbildad historiker och specialiserad på musiker- och tonsättarkvinnor från 1800-talet.

Liput alk. 10 € | Biljetter från 10 €

Tapahtuman verkkosivut