Takaisin tapahtumiin

Kauniaisten musiikkijuhlat | Grankulla musikfest: Pauline von Bonsdorff

Muusisuus. Mielen ja ajatuksen toimeenpanevista voimista

Elämämme ja ajattelumme esteettinen ulottuvuus on avain luovuuteen monillakin eri alueilla. Halu kommunikoida, liittyä muihin, muotoilla, kokeilla. Muusisuudessa on kyse inspiraatiosta, se ylittää eri aistien rajat synteesin ja dynaamisten kokonaisuuksien hengessä. Analyysi tulee vasta jälkeenpäin.

Pauline von Bonsdorff on taidekasvatuksen professori Jyväskylän yliopistossa ja estetiikan dosentti Helsingin yliopistossa.

Tapahtuma on kaksikielinen.
Det musiska. Om sinnets och tankens drivkrafter

**
Den estetiska dimensionen av vårt liv och tänkande är en nyckel till skapande inom olika områden. Det handlar om viljan att kommunicera, att ansluta sig till andra, att formulera och experimentera. Det musiska handlar om inspiration, och överskrider gränserna mellan olika sinnen i en anda av syntes och dynamiska helheter. Analysen kommer efteråt.

Pauline von Bonsdorff är professor i konstfostran vid Jyväskylä universitet och docent i estetik vid Helsingfors universitet

Tillställningen är tvåspråkig.

Liput | Biljetter 10€ / opiskelijoille vapaa pääsy | fritt inträde för studerande
Lipunmyynti alkaa 30.9. | Biljettförsäljningen börjar 30.9.

Tapahtuman verkkosivut