Takaisin tapahtumiin

Elina Hiltunen: Megatrendit ja muuttuva maailma | Megatrender och en värld i förändring

Elina Hiltunen kertoo esitelmässään tulevaisuuden suurista megatrendeistä ja ihmiskunnan globaaleista tulevaisuuden haasteista. Avainkysymyksiä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnonvarojen riittävyys, eriarvoistumisen torjuminen, digitalisaation vyöry, tekoälyn ja robotiikan tuleminen työelämään ja ruoan riittävyys maapallon kasvavalle väestölle.

Futuristi, puhuja ja kirjailija Elina Hiltunen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja diplomi-insinööri. Hänet on listattu Forbesissa yhdeksi maailman 50 johtavasta naisfuturistista.

******

Elina Hiltunen berättar om framtidens stora megatrender och mänsklighetens globala framtidsutmaningar. Nyckelfrågor är till exempel klimatförändringen, hur naturresurserna ska räcka till, hur ojämlikhet kan bekämpas, den allt kraftigare digitaliseringen, det ökade inslaget av artificiell intelligens och robotteknik i arbetslivet och hur maten skall räcka till för jordklotets växande befolkning.

Futuristen, talaren och författaren Elina Hiltunen är doktor i ekonomi och diplomingenjör. Hon finns med på Forbes lista över de femtio ledande kvinnliga futuristerna i världen.

Liput alk. 10 € | Biljetter från 10 €

Tapahtuman verkkosivut