Sansinpellon päiväkoti i Grankulla har valts med i Undervisnings- och kulturministeriets försök för tvåårig förskoleundervisning

Sansinpellon päiväkoti i Grankulla har med Undervisnings- och kulturministeriets beslut valts med i försöket för tvåårig förskoleundervisning. Försöket börjar hösten 2021 och fortsätter fram till slutet av maj 2024.

I försöket för tvåårig förskoleundervisning kan delta de i Grankulla bosatta 2016 och 2017 födda barn som

  • har plats för småbarnspedagogik i Sansinpellon päiväkoti
  • som inte har någon plats för småbarnspedagogik alls (kommunal eller privat)

I båda fallen förutsätter deltagandet en anhållan om förskoleplats. Vi ber de vårdnadshavare som önskar att deras 2016 barn deltar i försöket för tvåårig förskoleundervisning i Sansinpellon päiväkoti lämna in en anhållan om förskoleplats senast 10.5.2021.

Syftet med försöket är att

  • stärka jämlikheten i utbildningen
  • utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
  • utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval
  • få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.