Grankulla svenska pensionärer r.f.
www.grankulla.spfpension.fi

Verkar för de svenskspråkiga pensionärerna med brett programutbud, för trivsel och intressebevakning.

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
www.kssry.fi