Yhteystiedot Valikko

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.


Kaupunginvaltuusto


             


Puheenjohtaja
Tapani Ala-Reinikka
Kok.I varapuheenjohtaja
Finn Berg
RKPII varapuheenjohtaja
Stefan Stenberg

RKPKaupunginhallitusVarsinaiset jäsenet


Henkilökohtaiset varajäsenet

PuheenjohtajaVeronica Rehn-Kivi
RKP
Johanna Hammarberg
RKP
Varapuheenjohtaja
Tiina Rintamäki-Ovaska
Kok.
Virva Wahlstedt
Kok.
Jäsen
Johan Johansson
RKP
Patrik Limnell
RKP
JäsenSofia Stolt
RKP
Nina Colliander-Nyman
RKP
JäsenJuha Pesonen
Vihr.

Margit Peltovirta
Vihr.
JäsenLauri Ant-Wuorinen
Kok.
Mika Laakio
Kok.
JäsenMikko J. Salminen
Kok.
Heikki Kurkela
Kok.
Esittelijä
kaupunginjohtaja Christoffer Masar


Kulttuurivaliokunta
PuheenjohtajaJohanna HammarbergRKPVarapuheenjohtajaPauli Tuohioja
KDEsittelijä
sivistystoimenjohtaja Heidi Backman


Liikuntavaliokunta

PuheenjohtajaMinna Korpela
Kok.VarapuheenjohtajaJohan Hallbäck
RKPEsittelijä
sivistystoimenjohtaja Heidi Backman


Nuorisovaliokunta

PuheenjohtajaMargit PeltovirtaVihr.VarapuheenjohtajaElina EväsojaKok.Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Heidi Backman


Rakennusvaliokunta
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

PuheenjohtajaChristel Lamberg-Allardt
RKP

Camilla Sederholm
RKP
VarapuheenjohtajaPekka Herkama
Kok.

Harri Fagerlund
Kok.
JäsenSeija Bucktman
KD

Jaana Hirvasvuopio
KD
JäsenChristoffer Lindqvist
RKP
Peter Lindqvist
RKP
JäsenTaisto Miettinen
PS

Tapio Panttila
PS
Esittelijä
johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg


Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
PuheenjohtajaNina Colliander-NymanRKPVarapuheenjohtajaJohanna HammarbergRKPEsittelijä
sivistystoimenjohtaja Heidi Backman


Sosiaali- ja terveyslautakunta

PuheenjohtajaHeikki KurkelaKok.VarapuheenjohtajaPatrik LimnellRKPEsittelijä
sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen


Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
PuheenjohtajaSatu Mollgren
Kok.VarapuheenjohtajaMika LaakioKok.Esittelijä
sivistystoimenjohtaja Heidi Backman


Tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja/EsittelijäOlavi Filppula
Kok.VarapuheenjohtajaStefan Stenberg

RKPYhdyskuntavaliokunta
Varsinaiset jäsenet


Henkilökohtaiset varajäsenet

PuheenjohtajaFinn BergRKP

Ronnie Björkman
RKP
VarapuheenjohtajaVirva WahlstedtKok.

Minna Korpela
Kok.
JäsenLotta Degerholm
RKP
Tiina Nysten
RKP
JäsenBo-Christer Björk
RKP
Konsta Saarela
RKP
JäsenCamilla Sederholm
RKP
Ulrika Emmerstedt
RKP
JäsenElina Eväsoja
Kok.
Atte Saari
Kok.
JäsenMika Laakio
Kok.
Pekka Herkama
Kok.
JäsenTapani Jääskeläinen
SDP

Erkki Karimaa
SDP
JäsenKristian von Essen
Vihr.

Eva-Maija KuosmanenVihr.
Esittelijä
yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju


Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Magnus Öhman
RKPVarapuheenjohtaja
Hanna-Riikka Myllymäki
Kok.Esittelijä
kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento


Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja
Veronica Rehn-KiviRKPVarapuheenjohtaja
Lauri Ant-WuorinenKok.Esittelijä
henkilöstöpäällikkö Päivi Hytönen


Kaupunginjohtaja
Christoffer Masar