Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kauniaisten kaupungin veroprosentit 2022

Kunnallisvero                   4,36
Kiinteistöverot
  – Yleinen veroprosentti        0,93
  – Vakituinen asuinrakennus      0,41
  – Muut asuinrakennukset         0,93
  – Rakentamaton rakennuspaikka   3,93
  – Yleishyödylliset yhteisöt    0,93
Koiravero                  ei perintää