Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joihin kuntalainen voi hakea muutosta kuntalain nojalla, tulevat yleisesti nähtäväksi, kun viranhaltijapäätös on julkaistu kaupungin kotisivuilla. Päätös poistetaan muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen.

Muut viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavan viikon maanantaina.

Pöytäkirjoissa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjojen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Pöytäkirjoissa saatetaan mainita myös liitteitä, joita ei julkaista kotisivuilla. Syy voi olla, että liitteet sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai liitteitä ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.