Taloyhtiöt voivat hakea ARA:sta

  • hissiavustusta uuden hissin asentamiseen
  • esteettömyysavustusta liikuntaesteen poistamiseen

Avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Lisätietoja korjausavustusten hakemisesta ARAn verkkosivuilta.

Kauniaisten kaupungin hissiavustus

Kauniaisten kaupungilta on mahdollista saada kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti määrärahojen puitteissa enintään 10 % lisäavustus asuinkerrostalon jälkiasennetun hissin hyväksyttyihin rakentamiskustannuksiin.

Hissiavustushakemukset tulee osoittaa yhdyskuntavaliokunnalle osoitteeseen: Yhdyskuntavaliokunta/Kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen

tai sähköpostitse: kirjaamo@kauniainen.fi

Hakemukseen tulee liittää jäljennös ARA:n päätöksestä, rakennusvalvonnan loppukatselmuspöytäkirja sekä selvitys hankkeen lopullisista kustannuksista tositteineen.

Ota yhteyttä

Leena Porvali

Toimialasihteeri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Hallinto