Yhteystiedot Valikko

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Kauniaisten kaupungissa. Määräykset sitovat kaikkia kaupungin alueella toimivia - asukkaita, yrityksiä ja muita, joiden toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.9.2015 § 56 Kauniaisten kaupungin päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset.

1.12.2015 voimaan astuneet päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset voit lukea tästä:


Ympäristönsuojelumääräykset 1.12.2015 (pdf) (292.1 KB)