Lentomelu

(Ote kaupunginhallituksen 13.6.2012 (§ 186) annetusta vastauksesta kuntalaisaloitteeseen.)

Lentomelu on yleisesti pääkaupunkiseudulla lisääntynyt lentoliikenteen kasvun myötä ja varsinkin näin metropolialueella lentomelun ja lisääntyvän asutuksen yhteensovittaminen saattaa joissakin tapauksissa olla hankalaa. Kauniaisessa esiintyy ajoittaisesti lentomelua joka syntyy  varsinkin koneiden laskujen yhteydessä.

Kauniainen sijaitsee Finavian mukaan sekä kiitotie 04L ja 04R laskeutumislinjalla ja juuri iltapäivän ja illan laskeutumisruuhkan aikana näille kiitoteille ohjataan useita koneita etelästä (mm. Aasiasta tulevat laajarunkolentokoneet) ja lännestä. Virallisten voimassaolevien melukarttojen mukaan Kauniainen ei kuitenkaan kuulu viralliseen lentomelualueeseen, eli 55 dB ei ylity vuorokausikeskiarvona laskettuna.

Lentokoneiden melunhallinnan ensisijaisia keinoja ovat Finavian mukaan kiitoteiden käyttöperiaatteet sekä lentoreittien suunnittelu. Näillä toimilla liikennettä ohjataan vähiten asutuille seuduille lentoturvallisuuden ehtojen puitteissa.

Lentoreittien uudelleen suunnittelu

Kaupunki on vuonna 2008 annetussa lausunnossa koskien Helsingin-Vantaan lentokentän ympäristölupaa todennu, että Finavian tulisi tarkistaa lähestymisreittiä kiitotielle 3 (nykyisin laskeutumissuunta 04) niin, että se mahdollisuuksien mukaan sivuuttaisi Kauniaisten tiheästi asutun maastomuodoltaan lentomelulle altistavan taajama-alueen.

Finavia on vastineessa todennut, että laskeutumismenetelmää kiitotielle 04L ei voida muuttaa siten, että laskeutuvat koneet voisivat kiertää Kauniaisten alueen kokonaan, sillä etäisyys kaupungin rajalta kiitotien päähän on liian lyhyt. Lähestymismenetelmä (ILS) ei salli poikkeamaa menetelmän suuntasäteessä lentoturvallisuussyistä. Suuntasäde on tarkalleen kiitotien jatkeen suuntainen. Riippuen olosuhteista lähestyvän ilma-aluksen tulee olla liittyneenä ILS-lähestymisen suuntasäteeseen 6,7 NM (12,4 km), 10 NM (18,5 km) tai 11,7 NM (21,7 km) etäisyydellä kiitotien 04L kynnyksestä. Lyhyin etäisyys on normaaliolosuhteissa, seuraava huonon näkyvyyden toimintamenetelmien aikana ja viimeinen rinnakkaisten lähestymisten aikana.

Lentomelun seuranta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsinki- Vantaan lentoasemalle vuonna 2011 myönnetyn ympäristöluvan (voimassa vuoteen 2025 asti) määräysten mukaan lentomelun seuranta kuuluu toiminnanharjoittajalle, eli tässä tapauksessa Finavialle. Pääkaupunkiseutualueella lentomelua valvoo Uudenmaan ELY – keskus. Kaupungin ympäristöviranomaisen tehtäviin ei siis kuulu lentomelun seuranta.

Kaupunki on lausunnossaan vuonna 2008 esittänyt, että Finavian tulisi sijoittaa siirrettävä melumittausasema Kauniaisten alueelle melutilanteen todentamiseksi. Finavia on vastineessaan todennut, että muutaman kuukauden mittainen lentomelun mittaus siirrettävällä kalustolla voidaan toteuttaa Kauniaisissa, mikäli kaupunki voi avustaa mittauspaikan valinnassa ja varustamisessa.     

Myönnetyssä ympäristöluvassa on asetettu tavoitteita mm. ns. jatkuvan liu’un lähestymisten käytön tehostamiseen, mikä vähentäisi meluhaittoja laskujen yhteydessä, sekä edellytetty selvityksiä muiden melua vähentävien laskeutumismenetelmien kehittämisestä.

Voit tutustua Finavian ympäristötyöhön sekä antaa palautetta lentomelusta tästä: