Kasavuoren kaakkopuolella sijaitseva noin 0,8 hehtaarin suuruinen pähkinäpensaslehto n suojeltu luontotyyppi. Lehdossa esiintyy runsaasti hyväkuntoisia ja suuria pähkinäpensaita. Elinvoimaisten pähkinäpensaiden lisäksi alueella kasvaa mm. rauduskoivuja, kuusia, haapoja ja harmaa leppiä ja runsaasti muuta kasvillisuutta.