Kaupunki hankkii omistukseensa asemakaavassa osoitetut katu-, puisto-, virkistys-, liikenne- ym. yleiset alueet ja yleisten rakennusten tontit ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin ja vaihdoin. Joissakin tapauksissa voi tulla kyseeseen myös etuosto- tai lunastusoikeuden käyttäminen.

Etuosto-oikeus

Kaupungilla on etuosto-oikeus kaupungissa sijaitsevan kiinteistön, sen määräosan tai määräalan kaupassa, jossa kaupan kohteen pinta-ala on enemmän kuin 3000 m². Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kaupungin oikeutta lunastaa myytävä kiinteistö ja siinä kaupunki tulee ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.

Kaupungin on tehtävä päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä kolmen kuukauden kuluessa kaupanteosta. Päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee kaupunginhallitus.

Kiinteistönomistaja voi kirjallisesti pyytää kaupungilta ennakkolausuntoa etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Ota yhteyttä

Johanna Määttälä

Kiinteistöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö