Valtuusto hyväksyi Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2030-2040:n kokouksessaan 19.6.2023 § 37 ja 28.8.2023 § 46.

Maankäytön ja asumisen kehityskuva on kaavoitusta täydentävä, alueiden käytön ja kehittämisen tueksi laadittava strateginen asiakirja, joka yleispiirteisenä suunnitelmana sijoittuu maankäytön hierarkiassa yleiskaavan rinnalle asemakaavoitusta ohjaavaksi, mutta epäviralliseksi tavoiteohjelmaksi. Kehityskuva on kuvaus alueiden tulevasta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja tulevan maankäytön aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palvelujen kestävyys ja kehitystarpeet, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä aluerakenne ja mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset muutokset. Lisäksi kehityskuva nivoutuu kaupunginvaltuuston 25.4.2022 hyväksymään Kauniaisten kaupunkistrategiaan.

Edellinen Kauniaisten kehityskuva hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.9.2015 (§ 53). Kehityskuvan ajanjaksona olivat vuodet 2015-2040. Nyt päivitetty kehityskuva on laadittu virkatyönä ja sen ajanjakso on 2023-2040.