Kauniaisten kaupunginhallitus on 2.10.2023 § 145 päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta koskien 4. kaupunginosan virkistysaluetta 4-9903-100 (Asematie 26, uimahallin alue).

Tavoitteena on mahdollistaa uuden koulun sekä uimahallin sijoittaminen alueelle. Lisäksi tarkastellaan virkistysalueiden aluevaraukset ja päivitetään asemakaavamerkinnät ja -määräykset näiden osalta.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 26.10.2023 alkaen maankäyttöyksikössä kaupungintalossa sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak244.

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö