Kauniaisten kaupunginhallitus on 28.2.2022 § 23 päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta koskien 1. kaupunginosan korttelia 113, osaa 1. kaupunginosan korttelista 4 sekä viher-, katu- ja torialueita (Asemanseutu).

Tavoitteena on tutkia asuin- ja liikekerrostalon sekä maanalaisten pysäköintitilojen sijoittamista alueelle. Lisäksi kaavamuutoksessa tarkastellaan asemarakennuksen käyttötarkoitus sekä yleisten alueiden jäsentely ja käyttömahdollisuudet ja eri toimintojen yhteensovittaminen.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 7.6.2022 alkaen maankäyttöyksikössä kaupungintalossa sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak243.

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Aicha Löf

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö