Muutosalue käsittää 8. kaupunginosan korttelin 101 tontin 20 (Akatemiantie 20).

Tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen asemakaavaa siten että tontille 20 mahdollistetaan kolmen asuinrakennuksen sijoittaminen Maankäytön yleissuunnitelman (MASU 2) periaatteiden mukaisesti. Tällöin rakennusoikeus voidaan jakaa tontilla vapaasti enintään kolmen asunnon kesken. Tontin suurin sallittu peittoala ja kokonaisrakennusoikeus eivät muutu nykyisestä.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto ovat nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 8.9.2021–22.9.2021 kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa www.kauniainen.fi/ilmoitustaulu sekä kaavahankkeen internetsivulla osoitteessa www.kauniainen.fi/Ak240. Aineistoon voi tutustua myös Kauniaisten kaupungintalolla (Kauniaistentie 10).

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa joko kirjallisina tai sähköpostilla maankäyttöyksikköön viimeistään 22.9.2021. Postiosoite: Kauniaisten kau¬punki, Maankäyttöyksikkö, PL 52, 02701 KAUNIAINEN, sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi, käyntiosoite: kaupungintalo, Kauniaistentie 10.

Valmistelija/lisätiedot: Nina Forsberg p. 050 411 1851, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi