Kauniaisten kaupunginhallitus on 12.4.2021 § 77 päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta 5. kaupunginosan korttelin 77 tontille 2 (Kasavuorentie 1) sekä osalle 5. kaupunginosan viher-, katu- ja liikennealueita.

Tavoitteena on mahdollistaa Kasavuoren koulukeskuksen laajennustarpeet. Samalla tutkitaan tontin rajausta suhteessa sitä ympäröiviin viher- ja katualueisiin. Lisäksi tarkastellaan katu- ja liikennealueiden aluevarauksia ja päivitetään asemakaavamerkinnät ja -määräykset näiden osalta.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 8.9.2021 alkaen maankäyttöyksikössä kaupungintalossa sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak239.

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö