Muutosalue käsittää 2. kaupunginosan korttelit 250, 252, 253, 254, 256, 257 ja 258 sekä katu-, viher- ja torialueet. Kaavamuutokseen sisältyy sitova tonttijaon muutos.

Tavoitteena on päivittää liikekeskusta korttelialueiden sekä katu-, viher- ja torialueiden aluevaraukset ja määräykset vastaamaan toteutunutta maankäyttöä.

Ehdotus oli nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti 12.3.2020–14.4.2020.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö