Muutosalue käsittää 6. kaupunginosan korttelin 87 tontin 16 ja korttelin 90 tontin 12, sekä virkistys- ja katualueet (Pohjoinen Heikelintie 23–25). Kaavamuutokseen sisältyy sitova tonttijaon muutos.

Tavoitteena on muuttaa korttelin 87 tontin 16 asemakaava siten, että tontin rakennusoikeuden määrää ja sijoittamista tarkistetaan. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkistetaan myös korttelin 90 tontin 12 käyttötarkoitus sekä virkistys- ja katualueiden aluevaraukset ja toiminnot sekä päivitetään asemakaavamerkinnät ja -määräykset em. alueiden osalta.

Ehdotus oli nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti 4.4.2019–6.5.2019.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö