Kauniaisten kaupunginhallitus on 15.6.2016 § 120 päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta 7. kaupunginosan korttelissa 1053 sekä virkistys-, liikenne- ja katualueet (Lippajärventie 1).

Tavoitteena on muuttaa korttelin asemakaava asuinkäyttöön. Samalla tutkitaan lähialueisiin liittyvät virkistys- ja luontoarvot sekä Turuntien liikennealueen muuttaminen katualueeksi.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä maankäyttöyksikössä kaupungintalossa sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak222.

Kauniainen 16.8.2016

Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö