Kaupunginvaltuusto on 10.10.2022 § 48 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen, joka käsittää 3. kaupunginosan korttelin 400 tontin 5 (Helsingintie 10) sekä katu- ja puistoalueet.

Alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 §:n 3 momentin mukaan.

Kauniainen 17.10.2022
Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö