Kaupunginvaltuusto on 10.10.2022 § 48 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen, jotka käsittävät 3. kaupunginosan korttelin 400 tontin 5 (Helsingintie 10) sekä katu- ja puistoalueet.

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 15.12.2022
Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö