1.1.2019 alkaen Kauniaisten varhaiskasvatuksessa on käytössä tulosidonnainen palveluseteli. Palveluseteli täydentää jo olemassa olevaa palveluvalikkoa, ja se antaa useammille perheille mahdollisuuden päästä yksityisesti järjestetyn varhaiskasvatuksen piiriin kohtuullisen suuruisella asiakasmaksulla.

Asiakasmaksu palveluseteliyksikössä on joko sama tai korkeintaan 50€/kk korkeampi kuin perheen asiakasmaksu olisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Paikkaa palveluseteliyksiköstä haetaan suoraan yksiköstä. Perhe hakee kunnalta palveluseteliä sen jälkeen, kun lapsi on saanut paikan palveluseteliyksiköstä. Palveluseteliä haetaan sähköisen asioinnin kautta. Palvelusetelin arvo lasketaan asiakkaan bruttotulojen perusteella ja tuloselvityksen voi tehdä sähköisesti tai alta löytyvällä paperilomakkeella.