Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR)

Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenet ovat rehtori, koulupsykologi, terveydenhoitaja,
kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaajat ja yksi opettajajäsen. YHR koordinoi koulun
tukea ja ohjausta opiskelijoille. YHR:n tehtäviin kuuluu myös tiedon keräys
opiskeluhuoltoon liittyvistä ilmiöistä, ennalta ehkäisevä työ sekä opiskeluhuoltoon
liittyvien koulun suunnitelmien ylläpito.

Koulukuraattori

Koulukuraattori tarjoaa tukeaan mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin sekä
perhetilanteeseen liittyviin pulmiin. Lisäksi koulukuraattorilta saa ohjausta taloudellisissa
asioissa (esim. opintotuki tai asumisasiat).

Jos tunnet, että haluat keskustella elämääsi liittyvistä asioista, tule tapaamaan kuraattoria –
mikään asia ei ole liian vähäpätöinen yhdessä pohdittavaksi. Myös opiskelijoiden
vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin. Tarvittaessa kuraattori tekee
yhteistyötä muiden tukitahojen kanssa.

Koulupsykologi

Koulupsykologin puoleen voit kääntyä mieltä askarruttavista asioissa, ihmissuhdepulmissa, elämän kriisitilanteissa tai kokiessasi esim. jatkuvaa stressiä opiskelusta, koulu-uupumusta, masennusta, ahdistusta, jännitystä tai paniikinomaisia oireita.

Keskustelut sekä käynnit ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa psykologi kirjoittaa
poissaolotodistuksen oppitunnin ajaksi. Koulupsykologi tekee myös oppimisvaikeuksiin
liittyviä tutkimuksia ja psykologin lausuntoja. On tärkeää, että tulet keskustelemaan pulmistasi ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin nuorensa tilanteesta. Tarvittaessa psykologi neuvoo ja ohjaa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Erityisopettaja

Erityisopettaja toimii oppilaiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä
kysymyksissä. Lukion erityisopetus on kaikille oppilaille avoin ja saatavilla oleva palvelu
silloin, kun opinnot eivät suju halutulla tavalla. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei
edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta. Annettava tuki perustuu oppilaan tarpeisiin, jotka
selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia muun muassa lukitestein, haastatteluin ja
opettajien havaintojen perusteella.

Erityisopettaja pyrkii vastaamaan oppilaiden tarpeisiin järjestämällä säännöllistä
pedagogista tukea muun muassa yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Käsiteltävät aiheet
voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä,
opiskelutekniikoihin tai ajanhallintaan liittyviä harjoituksia. Lisäksi erityisopettaja seuraa
oppilaiden opintoja ja jaksamista keskusteluissa esille tulleiden tuen tarpeiden mukaisesti.
Myös vanhemmat voivat halutessaan tiedustella erityisopettajalta apua lastensa opiskeluun
liittyviin kysymyksiin.

Terveydenhoitaja

Koulun terveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista. Tarvitessasi ensiapua tai sairastuessasi koulupäivän aikana voit kääntyä hänen puoleensa. Terveydenhoitajalta saa tietoa myös muista terveyspalveluista. Terveydenhoitaja antaa myös ehkäisyneuvontaa.

Tapaturman sattuessa olethan yhteydessä tereveydenhoitajaan tapaturmailmoituksen tekemiseksi.

Koululääkäri

Koululääkäri on tavattavissa koululla joka viikko. Ajanvaraus koululääkärin vastaanotolle
on sovittava terveydenhoitajan kautta. Koululääkäri suorittaa ainoastaan terveystarkastuksia.

Hammashuolto

Hammashuolto hoidetaan opiskelijan kotikunnan hammashoitolassa.

Kauniaisten opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat opiskelijat voivat kotikunnastaan riippumatta varata ajan tarkastukseen yhden kerran opintojensa aikana. Käynnillä tulee pyydettäessä esittää opiskelutodistus. Terveyskeskuksessa annettu hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Ota yhteyttä

Kristina Karsten

Kasavuoren koulun ja lukion terveydenhoitaja