Du kan kontakta studerandevården om du funderar på något eller upplever att du behöver stöd eller hjälp. Under gymnasietiden kallas du också till olika samtal eller granskningar som görs inom studerandevården. Samtalen är frivilliga och de studerande bestämmer själva vad de vill prata om. Studerandevårdspersonalen har tystnadsplikt och inga studerandevårdsärenden behandlas i skolan utan ditt eget eller dina vårdnadshavares samtycke. De studerande kan i de flesta ärenden bestämma själva om de vill att föräldrarna/vårdnadshavarna informeras om eller är delaktiga i studerandevårdsärenden.

Skolkurator

Skolkurator hjälper dig med

 • motivationsproblem
 • om du har mycket olovlig frånvaro
 • stress
 • social problem

Skolpsykolog

Skolpsykologen hjälper dig med

 • depression
 • ångest
 • neuropsykiatriska svårigheter
 • stresshantering
 • identitet och sexualitet

Hälsovårdare

Hälsovårdaren träffar nybörjare som inte har gått i Hagelstamska skolan i samband med en hälsogranskning under första studieåret. Alla andra årets studerande kallas till en omfattande hälsogranskning (flickorna på hösten och pojkarna på våren). Hälsogranskningen för uppbådspliktiga görs i samband med den granskningen.

Skolhälsovårdaren hjälper också med

 • hälsoproblem (trötthet, misstanke om ätstörning, sjukdomar, skador osv,)
 • levnadsvanor (kost, motion, tobak, rusmedel, sexualitet)
 • ensamhet
 • nedstämhet
 • problem hemma

Skolläkare

Skolläkaren är tillgänglig i skolan varje vecka. När du vill boka en tid till hälsovårdaren eller skolläkaren, ta kontakt med hälsovårdaren. Skolläkaren gör endast hälsoundersökningar.

Tandvård

De studerande som omfattas av Grankulla stads service inom studerandehälsovården kan oberoende av hemkommun boka tid för kontroll en gång under sin studietid. Vid besöket ska ett studieintyg visas upp på begäran. Tandvården på hälsocentralen är gratis för personer under 18 år.

Skolcoach

Med understöd från Stiftelsen Grankulla samskola erbjuder vi våra studerande möjlighet att diskutera med en skolcoach. Hon hjälper ungdomarna att hitta egna svar på frågor som gäller deras styrkor och val inför framtiden. Skolcoachen samarbetar också med skolans egna handledare och studerandevården på villkor som den studerande själv ställer upp.

Kontakta oss

Anna Nordström

Skolcoach
Organisation
Bildning – Skolväsendet