Esiopetusyksikön osoite: Stenbergintie 30, 02700 Kauniainen.

Aukioloaika: ma-pe klo. 7.20-17.00.

Yhteystiedot:
Esiopetus-ja varhaiskasvatusyksikön johtajan yhteystiedot sivun alaosassa.

  • Esiopetusryhmä Sälar, puhelinnumero 050 411 8959
  • Esiopetusryhmä Vikare, puhelinnumero 040 629 9185

Esiopetusryhmät Sälar- ja Vikare-ryhmät sijaitsevat Kasabergets daghem-rakennuksen alakerrassa omassa siivessään, osoitteessa Stenbergintie 28, 02700 Kauniainen.

Kummassakin esiopetusryhmässä työskentelee esiopettaja ja lastenhoitaja. Lukuvuonna 2022-2023 molemmissa ryhmissä on paikka 14 lapselle. Ryhmässä työskentelevä henkilöstö käyttää pääsääntöisesti ruotsin kieltä ja lapset oppivat kielen arjen toiminnassa, opetuksessa ja leikeissä.

Päivittäinen esiopetusaika on klo. 9.00-13.00. Esiopetusajan ulkopuolella samoissa tiloissa tarjotaan esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta klo. 7.20-9.00 ja 13.00-17.00 perheen tarpeen mukaisesti.

Toimintaamme ohjaavat Kauniaisten varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma. Ruotsin kielen oppimisen sekä suomenruotsalaiseen kulttuuriin tutustumisen lisäksi painotamme pienryhmätoimintaa, luonnossa liikkumista sekä lasten osallisuutta.

Kauniaisten kielikylpymallissa lapsi oppii ruotsin kielen leikin ja toiminnan kautta ensin Grani språkbad-yksikössä, jonka jälkeen polku jatkuu Mäntymäen koulussa kielikylpyopetuksessa. Lapsi oppii uuden kielen äidinkielenomaisesti; ensin ymmärtämään, sitten puhumaan ja myöhemmin lukemaan ja kirjoittamaan. Kielikylpymallin tavoitteena on, että lapsi saavuttaa käytännön kaksikielisyyden. Huoltajilla on tärkeä rooli ja vastuu vahvistaa kotona lapsen omaa äidinkieltä.

Kielikylpypolku voi alkaa yksikössämme seuraavasti:

  • Alle 3-vuotiaana suomenkielisessä Kuutit- ryhmässä tai ryhmäperhepäiväkodissa Tikrut-ryhmässä
  • 3–4-vuotiaana päiväkodin suomenkielisessä Leppäkertut-ryhmässä
  • Sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5-vuotta, päiväkodin ruotsinkielisessä Igelkottar-ryhmässä
  • Esiopetusvuonna aloittaessa tulee lapsella olla entuudestaan riittävä kielitaitopohja ruotsin kielessä

Ensimmäinen ja tärkein askel kohti kielikylpyesiopetusta on ilmoittaa lapsi jonoon täyttämällä alapuolella olevan linkin kaavake.
Huomioithan, että sähköisesti täytetty varhaiskasvatushakemuslomake tai esiopetukseen ilmoittautuminen ei korvaa ilmoittautumista kielikylpyjonoon eikä päinvastoin. Jonoon voi ja kannattaa ilmoittautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kauniaisten kaupungin kielikylpyyn valinnan linjaukset (SOVV §64, 22.8.2018)

1Kielikylpypäiväkodin johtaja ylläpitää kielikylvyn jonolistaa. Jonolista toimii ensisijaisesti lapsen syntymävuoden mukaan, tai toissijaisesti suunnitellun perusopetukseen siirtymisajankohdan mukaan.
2Paikat kielikylpyryhmistä järjestetään kauniaislaisille lapsille ilmoittautumisten vastaanottamispäivän mukaisessa järjestyksessä.
3Kielikylpyjonoon ilmoittautuminen ei ole sitova. Lapsen paikka jonossa säilyy, kunnes kielikylpypäiväkodista (kielikylpyryhmästä, alle 5-vuotiaiden suomenkielisestä ryhmästä tai kielikypypäiväkodin yhteydessä toimivasta ryhmäperhepäiväkodista lapsen iästä riippuen) tarjotaan hänelle paikkaa.
4Jos perhe ei ota tarjottua paikkaa vastaan, perhe voi joko luopua kokonaan lapsen paikasta kielikylpyjonossa tai siirtyä ikäryhmässään jonon viimeiseksi. Mikäli lapsi ei käytä kunnallista varhaiskasvatusta, lapsi voi säilyttää aiemman jononumeronsa. Perheelle varataan riittävä aika (2 viikkoa) päättää ja valmistella siirto.
5Ulkopaikkakuntalaisia lapsia voidaan valita kielikylpyyn 5-vuotiaasta alkaen, jos paikkoja on vapaana, kun kauniaislaiset halukkaat lapset ovat saaneet paikan. Ulkopaikkakuntalaisia kohdellaan jonossa järjestyksessä keskenään. Paikan saamisen edellytyksenä on kotikunnan myöntämä maksusitoumus.
6Ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta /ikäluokka. Jos ryhmä ei täyty, siihen voidaan ottaa seuraavana vuonna syntyneitä lapsia seuraavien periaatteiden mukaan:
a.    ikäjärjestys
b.    kehitystaso vanhempien arvioimana
c.    muodostuneet kaverisuhteet
d.    arvonta
7Kielikylpypäiväkodin suomenkieliseen ryhmään ja sen yhteydessä toimivaan ryhmäperhepäiväkotiin alle 5-vuotiaat lapset valitaan seuraavasti, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja:
a.    uudet hakijat, joiden sisarus aloittaa uutena joko 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
b.    uudet hakijat, joiden sisarus jatkaa 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
c.    uudet hakijat, joilla on sisarus kielikylpypäiväkodin suomenkielisessä ryhmässä
d.    muut uudet hakijat ja toisesta kunnallisesta päiväkodista siirtyvät hakijat jononumeron mukaan
e.    jononumero
8Paikkoja myönnettäessä varmistetaan, että kielikylpyjonossa olevat ensimmäiset 21 kauniaislaista lasta mahtuvat ryhmään viimeistään kielikylpytoiminnan alkaessa 5-vuotiaana.

Ota yhteyttä

Kati Tikka

Esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtaja
Organisaatio
Sivistystoimi – Varhaiskasvatus