Esiopetusyksikön osoite: Stenbergintie 30, 02700 Kauniainen. Förskola-esiopetusryhmän sisäänkäynti sijaitsee päiväkodin sisäpihalla, käynti Stenbergintien puoleisesta käyntiportista. Autolla saapuville on käytössä päiväkodin vieressä sijaitseva 24h-parkkialue. Esiopetusryhmän puhelinnumero on 050 411 8959.

Förskola-ryhmässä työskentelee esiopettaja ja lastenhoitaja. Lukuvuonna 2021-2022 ryhmässä on 14 lasta. Ryhmässä työskentelevä henkilöstö käyttää pääsääntöisesti ruotsin kieltä ja lapset oppivat kielen arjen toiminnassa, opetuksessa ja leikeissä. Ryhmässä noudatetaan Kauniaisten esiopetussuunnitelmaa. Päivittäinen esiopetusaika on klo 9.00-13.00. Esiopetusajan ulkopuolella päiväkodissa tarjotaan esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta klo 7.20-9.00 ja 13.00-17.00 perheen tarpeen mukaisesti.

Esiopetusvuoden jälkeen lasten on mahdollista hakeutua Mäntymäen koulun kielikylpyluokalle.

Kauniaisten kaupungin kielikylpyyn valinnan linjaukset (SOVV §64, 22.8.2018)

1Kielikylpypäiväkodin johtaja ylläpitää kielikylvyn jonolistaa. Jonolista toimii ensisijaisesti lapsen syntymävuoden mukaan, tai toissijaisesti suunnitellun perusopetukseen siirtymisajankohdan mukaan.
2Paikat kielikylpyryhmistä järjestetään kauniaislaisille lapsille ilmoittautumisten vastaanottamispäivän mukaisessa järjestyksessä.
3Kielikylpyjonoon ilmoittautuminen ei ole sitova. Lapsen paikka jonossa säilyy, kunnes kielikylpypäiväkodista (kielikylpyryhmästä, alle 5-vuotiaiden suomenkielisestä ryhmästä tai kielikypypäiväkodin yhteydessä toimivasta ryhmäperhepäiväkodista lapsen iästä riippuen) tarjotaan hänelle paikkaa.
4Jos perhe ei ota tarjottua paikkaa vastaan, perhe voi joko luopua kokonaan lapsen paikasta kielikylpyjonossa tai siirtyä ikäryhmässään jonon viimeiseksi. Mikäli lapsi ei käytä kunnallista varhaiskasvatusta, lapsi voi säilyttää aiemman jononumeronsa. Perheelle varataan riittävä aika (2 viikkoa) päättää ja valmistella siirto.
5Ulkopaikkakuntalaisia lapsia voidaan valita kielikylpyyn 5-vuotiaasta alkaen, jos paikkoja on vapaana, kun kauniaislaiset halukkaat lapset ovat saaneet paikan. Ulkopaikkakuntalaisia kohdellaan jonossa järjestyksessä keskenään. Paikan saamisen edellytyksenä on kotikunnan myöntämä maksusitoumus.
6Ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta /ikäluokka. Jos ryhmä ei täyty, siihen voidaan ottaa seuraavana vuonna syntyneitä lapsia seuraavien periaatteiden mukaan:
a.    ikäjärjestys
b.    kehitystaso vanhempien arvioimana
c.    muodostuneet kaverisuhteet
d.    arvonta
7Kielikylpypäiväkodin suomenkieliseen ryhmään ja sen yhteydessä toimivaan ryhmäperhepäiväkotiin alle 5-vuotiaat lapset valitaan seuraavasti, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja:
a.    uudet hakijat, joiden sisarus aloittaa uutena joko 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
b.    uudet hakijat, joiden sisarus jatkaa 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
c.    uudet hakijat, joilla on sisarus kielikylpypäiväkodin suomenkielisessä ryhmässä
d.    muut uudet hakijat ja toisesta kunnallisesta päiväkodista siirtyvät hakijat jononumeron mukaan
e.    jononumero
8Paikkoja myönnettäessä varmistetaan, että kielikylpyjonossa olevat ensimmäiset 21 kauniaislaista lasta mahtuvat ryhmään viimeistään kielikylpytoiminnan alkaessa 5-vuotiaana.

Ota yhteyttä

Kati Tikka

Esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtaja