Takaisin ajankohtaisiin
14.11.2023

Kauniaisten kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 13.11, että asemakaavamuutostyö jatkuu kaupungintalon tontin osalta.

Kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen asemakaavamuutostyön jatkamisesta. Asia oli valtuuston käsiteltävänä jo 23.10., mutta selvisi, että valtuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Kaava-asia vietiin tästä syystä valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi 13.11. Päätös hyväksyttiin äänin 20-15. Edellisessä käsittelyssä kaupunginhallituksen ehdotus voitti luvuin 21-13 (1 tyhjä).

Periaate päätös tarkoittaa, että kaupungintalon alueen asemakaavamuutosta jatketaan 26.9.2023 päivätyn viitesuunnitelmassa esitetyn ratkaisun pohjalta ja valmistellaan kaavaehdotus nähtäville. Nyt tehty periaatepäätös perustuu malliin, joka on matalampi ja lyhyempi kuin alkuperäinen talo, joka sijoittui toiseksi arkkitehtikilpailussa vuonna 2016 ja jonka kaupunki sen jälkeen valitsi. Mallissa on myös useita aukkoja, jotka tekevät siitä vähemmän tiiviin.  Viitesuunnitelmassa kokonaiskerrosala on pienentynyt 24 655 k-m2:sta 20 020 k-m2:iin. Lisäksi merkittiin 22.9. saapuneen kuntalaisaloitteen ja siihen annetun vastauksen tiedoksi ja todettiin ettei kuntalaisaloite johda toimenpiteisiin.

Valtuusto vahvisti myös vuoden 2024 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2024 tuloveroprosentiksi vahvistettiin 4,40 %. Lisäksi valtuusto vahvisti ensi vuoden kiinteistöveroprosentit.  Nämä vahvistettiin lain salliman pienimmän prosentin mukaisena paitsi yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin kohdalla. 

– Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
– Maapohjan veroprosentti 1,30 %
– Vakituinen asuinrakennus 0,41 %
– Muut asuinrakennukset 0,93 %
– Rakentamaton rakennuspaikka 3,93 %
– Yleishyödylliset yhteisöt 0,93 %.