Takaisin ajankohtaisiin
9.11.2022 | Kuntalaisaloite

Jätetty: 9.11.2022
Diaarinumero: 105/00.02.10.02/2022
Valmistelija: Anna Ahtila, projekti-insinööri
Tila: Yhdyskuntavaliokunnan päätös 22.11.2022
Päivitetty: 24.11.2022

Mäntymäen Koulu (Lågstadiet)

Efter fyra års resultatlösa försök att lösa problemet med säkerheten för fotgängare inom skolkvarteret ser ja det som ytterst angeläget att äntligen få något till stånd. Läget har varje år förvärrats, då bilarna blivit större, snabbt accelerande och ansvarslösa förare flera. Knapppast någon bryr sig om att hålla max. 30 km hastigheten på varken Tallbackavägen 1-7 eller korsande Torpvägen!

Vid kontakter med skolan har man uttryckt stor ängslan över situationen och efterlyser omedelbara åtgärder! Märkligt att vissa föräldrar till barn i skolan inte bryr sig om barnens säkerhet!

Jag upplever dagligen hur bilister med höghastighet rusar in mellan gående skolbarn av olika åldrar, äldre personer med funktionsnedsättningar m.fl., rädd att en svår olycka skall hända.

Skolkvarteret är knutpunkten för gåendet till och ifrån skolor, daghem, hälsostaton och övrigt från Kasabergsområdet.

Om på någon plats i Grankulla borde satsa på säkerheten, borde Mäntymäki-skolkvarteret ha högsta prioritet!

Eftersom fortkörning ligger i huvudet på föraren finns knapppast något annat alternativ än trafikhinder för att sänka hastigheterna och därmed minimera riskerna!

Det famösa poängräkningssystemet har hitintillls använts för att förhindra alla åtgärder. Är det verkligen ansvarsfullt att vänta på ett dödsfall innan poängen räcker till för att besluta om åtgärder? Vem tar ansvaret för att ingenting gjorts?

Innevånarnas säkerhet är enligt stadens framtidsstrategi prioritet nr.1, varmed man sannolikt inte tänkt sig skulle gälla enbart bilisterna?!

Alltså: Sätt igång och och installera effektiva farthinder på de aktuella gatuavsnittena,

  • nu och inte efter en olycka skett
  • ju högre desto effektivare
  • kostnaderna är, rätt genomfört minimala, metallversioner finns i lager?

Med hopp om ansvarsfullt beslutsfattande.