Antalet personer som har flytt från Ukraina och registrerat sin ansökan om tillfälligt skydd har snabbt ökat. Nästan alla som flyr från Ukraina ansöker om tillfälligt skydd, vilket Finland beviljar på samma sätt som de andra EU-länderna. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda temporärt skydd åt personer som har flytt från Ukraina.

Projektperson för Ukraina-frågor
– Viktoriya Kovalenko, tfn 040 512 4740 (telefontid kl. 10-12, övriga tider sms eller e-post) viktoriya.kovalenko@kauniainen.fi. Kommunicerar på engelska, ryska och ukrainska och lite finska.

Anvisningar för personer som har flytt från Ukraina

 • Då du anländer från Ukraina till Finland: migri.fi/ukraina
  • Kan du vistas i landet visumfritt, ansöka om tillfälligt skydd eller ansöka om asyl.
 • Tillfälligt skydd: migri.fi/tilapainen-suojelu
  • Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda temporärt skydd åt dig. Migrationsverket (Migri) kan avsevärt snabbare behandla din ansökan om tillfälligt skydd än en asylansökan. Du behöver inte motivera varför du ansöker om tillfälligt skydd.
 • Det lönar sig för personer som flytt från Ukraina registrera sig och ansöka om tillfälligt skydd. Detta sökas hos polisen eller gränsbevakningsmyndigheten.

Efter registeringen

 • Kan du ordna din inkvartering själv eller bo på ett ankomstboende.
 • Ankomstboendet kan erbjuda olika mottagningstjänster åt dig.
  • Mottagningstjänsterna omfattar bland annat hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice och mottagningspenning. Du kan få mottagningspenning om du inte har några egna inkomster eller tillgångar.
  • Vid behov får du information, handledning och rådgivning i olika vardagsärenden via ankomstboendet.
 • När du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, får du arbeta och studera obegränsat. Du har inte har rätt att arbeta förrän du har får ett beslut om tillfälligt skydd, förutom om du redan har skaffat dig rätten att arbeta till exempel med stöd av ditt uppehållstillstånd

Nihtisillan vastaanottokeskus (mottagningscentral) / NIHTISILTA RECEPTION CENTER/ UEHTP nPMEMA ”HMXTMCMJ1TA” (pdf)

Grankulla erbjuder lösningar för inkvartering

Förutom inkvartering ordnar kommunen med förskole- och grundundervisning och även hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande.

Kauniainen tarjoaa majoitusratkaisuja pakolaisille

Majoituksen lisäksi kunta voi huolehtia esi- ja perusopetuksesta, päivähoidosta ja myös terveydenhuollon palveluista turvapaikanhakijoille.

Nyttiga länkar


Kontaktuppgifter till stadens verksamheter i Ukraina-frågor

Projektperson för Ukraina-frågor
– Viktoriya Kovalenko, tfn 040 512 4740 (telefontid kl. 10-12, övriga tider sms eller e-post) viktoriya.kovalenko@kauniainen.fi. Kommunicerar på engelska, ryska och ukrainska och lite finska.

Daghem och småbarnsforstran
– Annika Hiitola, Chef för småbarnspedagogiken tfn 09 5056 820

Skolor och utbildning
– Maria Ekman-Ekebom, undervisningschef, tfn 050 308 6262

Fritid och hobbyer
– Taru Ikäheimonen, koordinator, tfn 050 566 8800

Socialtjänster
– Didrik Backlund, socialarbetare, tfn 050 569 2604

Hälsovårdstjänster, kontroller och vaccineringar
– Iida Korhonen, sjukskötare, tfn 09 8789 1357

E-post till ovanstående: fornamn.efternamn@grankulla.fi

Idrotts- och fritidsföreningar

– GrIFK fotboll, Johanna.tiinus@grifkfotboll.fi, tfn 044 554 6654
– GrIFK handboll, grifkhandboll.kansli@gmail.com
– GrIFK innebandy, toimisto@grifksalibandy.fi, tfn 044 243 1905
– GrIFK ishockey, samuli.agarth@grifk.fi, tfn 050 532 4098
– Balettskola Heli Aalto, heli@balettikoulu.com tfn 040 094 9337
– GGF (Grankulla gymnastikförening), verksamhet@ggf.fi
– Kauniaisten taitoluisteluklubi (konståkning), tiedotus.kata@gmail.com (också på ryska)

Grankulla simhall

Ukrainer som flytt kriget kan simma gratis i Grankulla simhall, Stationsvägen 26, genom att anmäla sig till kassan vid ingången. Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf har gjort en pamflett med regler och praxis i finska simhallar. Den finns nu också på ukrainska bakom denna länk: Simhallsregler på ukrainska (pdf)

Övriga

Suomen raamattuopisto
– Annika Haukkasalo, kundservice, annika.haukkasalo@sro.fi, tfn 09 5123 9126
– Anneli Saikkonen, husmor för gäster, anneli.saikkonen@sro.fi, tfn 050 302 4216

Työväen Akatemia
– kontaktuppgift kommer senare

Frivilligverksamhet, Grani Närhjälp
– Aila Thurin, verksamhetsledare, tfn 040 023 7741