Antalet personer som har flytt från Ukraina och registrerat sin ansökan om tillfälligt skydd har snabbt ökat. Nästan alla som flyr från Ukraina ansöker om tillfälligt skydd, vilket Finland beviljar på samma sätt som de andra EU-länderna. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda temporärt skydd åt personer som har flytt från Ukraina.

Information om Finland på ukrainska (Ваш гід по Фінляндії)

Hemkommun i Finland

Myndigheterna har sammanställt information om hur man ansöker om hemkommun och hur detta påverkar ukrainares liv i Finland. Du hittar broschyren och andra aktuella hemkommunsfrågor på Migrationsverkets hemsida.

Broschyren finns på finska, svenska, engelska och ukrainska:

Information till ukrainare som fått hemkommun i Västra Nyland

Har du flytt från Ukraina till Finland, fått tillfälligt skydd och håller nu på att bli kommuninvånare i Västra Nyland? Din hemkommun kommer då att vara någon av följande: Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis. Du har rätt till social- och hälsovårdstjänster i Västra Nylands välfärdsområde och du får information om tjänsterna på sidorna nedan:

Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA

FPA svarar för den sociala tryggheten i Finland och beviljar förmåner för olika situationer. FPA:s verksamhet och förmånsbeloppen grundar sig på Finlands lag.

Anvisningar för personer som har flytt från Ukraina

 • Då du anländer från Ukraina till Finland: migri.fi/ukraina
  • Kan du vistas i landet visumfritt, ansöka om tillfälligt skydd eller ansöka om asyl.
 • Tillfälligt skydd: migri.fi/tilapainen-suojelu
  • Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda temporärt skydd åt dig. Migrationsverket (Migri) kan avsevärt snabbare behandla din ansökan om tillfälligt skydd än en asylansökan. Du behöver inte motivera varför du ansöker om tillfälligt skydd.
 • Det lönar sig för personer som flytt från Ukraina registrera sig och ansöka om tillfälligt skydd. Detta sökas hos polisen eller gränsbevakningsmyndigheten.

Efter registeringen

 • Kan du ordna din inkvartering själv eller bo på ett ankomstboende.
 • Ankomstboendet kan erbjuda olika mottagningstjänster åt dig.
  • Mottagningstjänsterna omfattar bland annat hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice och mottagningspenning. Du kan få mottagningspenning om du inte har några egna inkomster eller tillgångar.
  • Vid behov får du information, handledning och rådgivning i olika vardagsärenden via ankomstboendet.
 • När du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, får du arbeta och studera obegränsat. Du har inte har rätt att arbeta förrän du har får ett beslut om tillfälligt skydd, förutom om du redan har skaffat dig rätten att arbeta till exempel med stöd av ditt uppehållstillstånd

Nihtisillan vastaanottokeskus (mottagningscentral) / NIHTISILTA RECEPTION CENTER/ UEHTP nPMEMA ”HMXTMCMJ1TA” (pdf)

Grankulla erbjuder lösningar för inkvartering

Förutom inkvartering ordnar kommunen med förskole- och grundundervisning och även hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande.

Nyttiga länkar


Kontaktuppgifter till stadens verksamheter i Ukraina-frågor

Daghem och småbarnsforstran
– Annika Hiitola, Chef för småbarnspedagogiken tfn 09 5056 820

Skolor och utbildning
– Maria Ekman-Ekebom, undervisningschef, tfn 050 308 6262

Fritid och hobbyer
– Taru Ikäheimonen, koordinator, tfn 050 566 8800

Socialtjänster (Västra Nylands välfärdsområde)
– Didrik Backlund, socialarbetare, tfn 050 569 2604, didrik.backlund@luvn.fi

Stadens integrationstjänster
– Nina Reis, integrationskoordinatori, tfn 040 702 6519

E-post till stadens anställda: fornamn.efternamn@grankulla.fi

Hälsovårdstjänster och kontroller
Hälsovårdstjänster och undersökningar för dig som bor på en förläggning för asylsökande I brådskande situationer får du sjukvård vid Grankulla hälsostation på vardagar kl. 8–16 tel. 09 878 913 00. På kvällar och veckoslut, ring Jourhjälpen, tel. 116 117. Ring 112 i nödsituationer.

Om du är gravid, under 18 år eller studerar i Grankulla är du berättigad till hälsostationens mödra- och barnrådgivningstjänster samt skol- och studerandehälsovårdens tjänster.

Idrotts- och fritidsföreningar

– GrIFK fotboll, Johanna.tiinus@grifkfotboll.fi, tfn 044 554 6654
– GrIFK handboll, grifkhandboll.kansli@gmail.com
– GrIFK innebandy, toimisto@grifksalibandy.fi, tfn 044 243 1905
– GrIFK ishockey, samuli.agarth@grifk.fi, tfn 050 532 4098
– Musik- och Dansskolan Estrada, toimisto@estrada.fi, tfn 040 74 75 738
– GGF (Grankulla gymnastikförening), verksamhet@ggf.fi
– Kauniaisten taitoluisteluklubi (konståkning), tiedotus.kata@gmail.com (också på ryska)

Grankulla simhall

Ukrainer som flytt kriget kan simma gratis i Grankulla simhall, Stationsvägen 26, genom att anmäla sig till kassan vid ingången. Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf har gjort en pamflett med regler och praxis i finska simhallar. Den finns nu också på ukrainska bakom denna länk: Simhallsregler på ukrainska (pdf)

Övriga

Suomen raamattuopisto
– Annika Haukkasalo, kundservice, annika.haukkasalo@sro.fi, tfn 09 5123 9126
– Anneli Saikkonen, husmor för gäster, anneli.saikkonen@sro.fi, tfn 050 302 4216

Työväen Akatemia
– kontaktuppgift kommer senare

Frivilligverksamhet, Grani Närhjälp
– Aila Thurin, verksamhetsledare, tfn 040 023 7741